Екзаменаційна комісія завершила свою роботу з проведення підсумкової атестації, що знаменувало завершення ще одного етапу для студентів випускних курсів.
Випускні іспити успішно склали студенти денної та заочної форми навчання спеціальностей «Право» і «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх ступенів "бакалавр" та "молодший спеціаліст".
Для когось складений випускний іспит став перепусткою до майбутнього навчання в магістратурі, підсумком наполегливого багаторічного навчання та свідченням належного високого рівня знань за фахом, які випускники будуть реалізовувати вже на своїх робочих місцях!
Студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» запрошуємо для продовження навчання за освітнім ступенем «бакалавр».
Щиро вітає з успішним складанням випускних іспитів студентів, бажаємо всім випускникам великих злетів у майбутньому й досягнення своїх професійних цілей!