Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

8 лютого відбулась шоста лекція в межах виробничої практики на тему «Практичні аспекти діяльності слідчого судді».
Спікер: Будзан Леся Дмитрівна, кандидат юридичних наук, Суддя Подільського районного суду міста Києва.
Леся Дмитрівна, розпочала свою доповідь з ознайомлення студентів зі специфікою професії суддів, оскільки вона є комплексною та включає в себе необхідність володіння спеціальними вміннями, навичками, вірного застосування законодавства тощо. При чому, суддя приймаючі рішення в тій чи іншій справі повинен неухильно стежити за забезпеченням дотримання прав та інтересів осіб, оскільки згідно статті 3 Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Тож завданням суду є саме забезпечення правосуддя на засадах верховенства права, надання кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод тощо.
Спікер надала характеристику системі судоустрою, яка складається з місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду. Так, місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. Зокрема, місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення, а також як слідчий суд здійснюють розгляд клопотань на стадії досудового розслідування.
Леся Дмитрівна акцентувала увагу на повноваженнях слідчого судді, зокрема слідчий суддя розглядає ряд клопотань передбачених у КПК України та інших НПА. Особливо, клопотань щодо застосування запобіжних заходів (наприклад, тримання під вартою, домашній арешт, особисте зобов'язання тощо). Запобіжні заходи застосовуються в тих випадках, коли особа ще не визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення. До прикладу, застава застосовується як альтернатива триманню під вартою запобіжного заходу. Також, застава не встановлюється при взятті під варту щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; щодо злочину, який спричинив загибель людини тощо.
Наприкінці лекції, Леся Дмитрівна відповіла на питання студентів, які стосувались випадків голодування або іншого способу вираження незгоди з діями суду підозрюваного, важливих якостей, якими має володіти слідчий суддя для успішного виконання своїх обов'язків тощо.