Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Банківська система, 3 курс, Фінанси, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Ушакова О.А. Банківські операції: навч. посіб.-Рівне,2021 .-226 с.
Банківська система : зб. тест. завд. / уклад.: І. Я. Ткачук, О. М. Гладчук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,    2021. – 224 с.
Банківська система: навч. посіб. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 580 с.
Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. М. Рац, С. М. Киркач, К. М. Азізова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 347 с.
Стечишин Т. Б.  Банківська     справа:     навч.    посіб. /   Т. Б. Стечишин,   Б . Л. Луців. – [2-ге вид. випр. і доповн.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019.- 404 с.
Банківська система /навч.посіб./ (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. - 444 с