Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Філософія, 2 курс, Фінанси, ОС «бакалавр»


Петінова, О. Б. Філософія: навч. посіб. / О. Б. Петінова. – Одеса, 2019. – 304 с.
Ханстантинов ,В.О. Філософія : курс лекцій / В. О. Ханстантинов. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 149 с.
Рабінович П. М . Основи теорії та філософії права: навч. посіб.- Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021.- 256 с.
Александрова О.С., Горбань О.В., Мартич Р.В.  Філософія права: навч.-метод. посіб. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. - 126 с.
Вільчинський Ю.М. та ін. Філософія: навч. посіб.-К.:КНЕУ,2019.-386 с.
Актуальні проблеми філософії права: посібник / О. М. Балинська, А. С. Токарська, В. А. Ященко; за заг. ред. О. М. Балинської. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 612 с.
Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт.кол.; за ред. О. В. Рябініної,  Л. І. Юрченко.  – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021 . –  286 с.
Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021.- 440 с.