Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Фінансовий контроль та аудит, 4 курс, Фінанси, ОС «бакалавр»


Сідор М.І. Фінансовий контроль: навч. посіб.- (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.)-Одеса, 2019. -145 с.
Гончарук С.М. та ін. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посіб. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 298 c.

Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. у схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 275 с.
Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю : монографія / О. В. Артюх. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 412 с.
Розвиток державного фінансового контролю в Україні : монографія /Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк ; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів: Простір - М, 2015. – 174 с.

Гуцаленко ,Л.В.  Державний фінансовий контроль :навч. пос.-К.:ЦУЛ,2010.-438с.