Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Фінансово-бюджетна система України, 3 курс, Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»


Бюджетна система України: навчальний посібник в схемах і таблицях / С. В. Качула, Г. Є. Павлова – Дніпро: Монолит, 2021. – 332 с.
Бюджетна система : підруч./за ред. д.е.н. ,професора В.Г. Дем'янишина.-Тернопіль:ЗУНУ,2020.-624 с.
Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях): навч. посіб.-Львів : Растр-7, 2020. – 272 с.
Ярошевич Н.Б. Бюджетна система. Практикум: навч. посіб. / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.– Львів.: «Новий Світ2000», 2019. – 400 с.
Сучасна бюджетна система: правила та процедури: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c
Свірко С.В. Механізми державного управління бюджетною безпекою [Текст]: монографія / С.В. Свірко. –Житомир, – 436 с.