Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Конституційне право. 3 курс, Право, ОС «бакалавр»


Конституційне право України : підруч. 11-е видання: (присвячене 30-ій річниці заснування юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет») перероблене та доповнене.- Ужгород : РІК-У, 2023.- 536  с.
Конституційне право України : підруч. 11-е видан., перероблене та доповнене. -Ужгород : РІК-У, 2023. - 536 с.

Конституційне право: підруч. / за заг. редакцією М.І. Козюбри. - К.: Ваіте, 2021. – 528 с.
Остапенко О. Г.  Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 260 с.
Конституційне право України :навч.-методич. посіб. для здобувачів вищої освіти. / за заг. ред. Д.С. Терлецького. - Одеса, 2020. - 242 с.
Конституційне право: підруч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. О.С. Бакумова, Т.І. Гудзь, М.І. Марчука. - Харків, 2019. - 484 с.
Наливайко В.А. Лекції з дисципліни «Конституційне право». -Дніпро: ДДУВС, 2019.- 925 с.
Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні: монографія.- Київ: Ваіте, 2018. -908 с.
Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / за заг. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса: Юридична література, 2017. - 256 с.