ШАНОВНІ СТУДЕНТИ

юридичного факультету

Фінансово-правового коледжу!

Студенти, які бажають  взяти участь у науково-практичних конференціях, прохання звертатися за інформацією до зав.кафедри Приватного права-

к.ю.н.МАЙДАНИК Н.І.,

Міжнародна науково-практична конференція

«Малиновські читання»

16-17 листопада 2012 року в Острозькій  академії  відбудеться

Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання».
Початок реєстрації – 16 листопада 2012 року, о 1000
Заявка на участь разом із матеріалами одночасно надсилаються електронною поштою.

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(з поміткою «Малиновські читання-2012»)

до 1 листопада 2012 року (включно).
Учасники науково-практичної конференції, які планують приїзд, мають підтвердити свою безпосередню участь до 1 листопада 2012 року (включно).

Детальніше: http://www.oa.edu.ua/ua/info/news/events/2012/malynovski_chyt
 
 
Серед учасників цієї конференції є студентка  3 курсу  юридичного факультету Фінансово-правового коледжу, - СНЄГІРЬОВА Тетяна.
Робота обрана за темою: «Актуальні питання дієздатності суб’єктів права на заповіт».
Дослідження проблеми, викладеної у роботі має надзвичайно важливе наукове і практичне значення, оскільки є дуже актуальним для вдосконалення цивільного законодавства в Україні.
 
Тож побажаємо їй успіхів.
 

 

Учасники науково-практичної конференції

“Одинадцяті осінні юридичні читання”

 

Бисько Яна Владиславівна

студентка IV курсу юридичного факультету

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

Забара Богдан Іванович

студент IV курсу юридичного факультету

 

ЗМІСТ ТА ЯКСІТЬ МОТИВУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПРОМІЖНИХ УХВАЛ СУДУ

Крижовой Денис Васильович

студент IV курсу юридичного факультету

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В УКРАИНЕ: В СРЕЗЕ ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

 

БурлайОксана Олександровна

студентка IV курсу юридичного факультету

К ВОПРОСУ СООТВЕТСТВИЯ И ГОТОВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА УКРАИНЫ « О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ» В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Кіпкіна Анна Вікторівна

Студентка IV курсу юридичного факультету

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕФІНІТИВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НОРМИ ЯК УМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ КОНТРАГЕНТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Мельник Ярослав Ярославович

викладач кафедри приватногоо права

магістр права

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики»

 

 

 


6-7 грудня 2012 року у м. Харкові на базі факультету підготовки юристів для МЗС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики».

12 квітня 2012 року відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція, у   роботі якої взяли участь близько двохста представників з університетів Києва, Одеси та Харкова. В цьому році формат конференції було розширено, у зв’язку з чим планується співпраця з провідними юридичними фірмами України, правозахисними організаціями та іншими правовими інституціями в рамках соціального партнерства зі студентами-правниками.

Конференція проводиться відповідно до плану студентського самоврядування факультету підготовки юристів для МЗС України  «Про проведення  всеукраїнських  науково-практичних  конференцій та семінарів молодих  учених і студентів у 2012-2013 навчальному році».

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез наукових доповідей учасників, нагороджено переможців та вручено сертифікати про участь.

 

Студентське самоврядування факультету підготовки юристів для МЗС України шукає партнерів заходу, які б змогли прийняти участь у роботі конференції (можливо дистанційно), поділитися власним професійним досвідом зі студентами, надати доповідь з актуальних питань юридичної практики.

 

Загальні переваги від даного партнерства:

  • розміщення логотипу Партнера на усіх роздаткових матеріалах заходу, вітальне слово Партнера та коротка інформація про Партнера у брошурі заходу;
  • присутність банеру Партнера протягом всього проведення заходу;
  • анонсування та пост-анонсування заходу із зазначенням Партнера в соціальнихмережах (В Контакте, Facebook), публікація анонсів заходів в юридичних друкованих ЗМІ, на молодіжних та юридичних інтернет-порталах;
  • розсилки по базі студентського самоврядування факультету підготовки юристів для МЗС України із зазначенням Партнера заходу (близько 900 адрес студентів та юристів-випускників по всій Україні).

Будемо вдячні за співпрацю!

Контактна особа: Валерія Полич,  тел. 066 119 03 79

 

 

Учасниками конференції є також представники  і Фінансово-правового коледжу:

 

БАШКІР ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ПРАВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМ ЗАКОНОДВСТВОМ В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ.

 

ЗАБАРА БОГДАН ІВАНОВИЧ

студент IVкурсу юридичного факультету

ДО ПИТАННЯ ПРОБЕМНИХ ПИТАНЬ В ОНОВЛЕНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

СНЄГІРЬОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ КОРИСТУВАННЯ НОВІТНІМИ ЗАСОБАМИ КОМУНІКАЦІЇ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ВОЙЦЕХОВИЧ ЄЛІЗАВЕТА ОЛЕГІВНА

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТІВ, ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ: В КОНТЕКСТІ ЗМІСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

КАДИРОВ АРТЕМ МАХМУТОВИЧ

студент IV курсу юридичного факультету

ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО ПРАВОВИЙ-АСПЕКТ

НАЛИВАЙКО ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

студенткаIII курсу юридичного факультету

СУДОВИЙ ПРЕЦЕНДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНО процесуальногоПРАВА: ДЕЯКІ КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ

МЕЛЬНИК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

викладач кафедри приватного

права юридичного факультету

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ЯК СПОСОБУ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОБУДОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ (ФОРМИ) КАТЕГОРІЇ ПОНЯТТЯ ОБОВ`ЯЗКУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 

 

Учасниками  конференції від

Фінансово-правового коледжу:

СЕМЕНЮК АНАСТАСІЯ

студентка IV курсу

юридичного факультету

Фінансово-правового коледжу,

 

СТАБІЛЬНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНА УМОВА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

МЕЛЬНИК Я. Я.

викладач кафедри приватного

права юридичного факультету

Фінансово-правового коледжу,

 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАНДРАТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОБОВ`ЯЗКУ ЯК ФІКЦІЇ

 

 

До уваги студентів економічного факультету  Фінансово-правового коледжу!

ОГОЛОШЕННЯ

Студенти, які бажають брати  участь у  науково-практичних конференціях

2012-2013 н.р.

необхідно  звертатися у Коледжіна кафедру Економічних дисциплін

до  зав.кафедри, к.е.н. ІСКРЕНКО ЛІЛІЇ ПЕТРІВНИ

 

 

На кафедрі фінансів  економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25-26 жовтня 2012 року  відбулася IXМіжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

Були розглянуті основні тематичні напрями роботи конференції:

1.  Фінансова політика та функціонування фінансової системи України;

2.  Фіскально-бюджетний механізм у забезпеченні соціально-економічного розвитку України;

3.  Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки;

4.  Світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного ринку в умовах глобалізації.

Тема конференція зацікавила  багатьох науковців з  різних регіонів України.

Для участі у роботі конференції було подано 32 заявки від докторів наук, 61 заявка від кандидатів наук, 24 заявки на участь у конференції від державних службовців і представників банківського сектору та інших фахівців. Серед бажаючих прийняти участь у науково-практичному заході представники 31 національних ВНЗ та науково-дослідних установ. Окрім провідних учених і практиків з України у галузі фінансових відносин виявили бажання взяти участь у конференції представники й інших країн, зокрема, Азербайджану, Литви, Туркменістану, Німеччини, Канади, США. 
Відкрив пленарне засідання конференції  декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Базилевич В.Д..Він  привітав учасників  та відзначив про непохитність традицій університету, щодо проведення вже протягом дев’яти років даної конференції.

Головним завданням конференції було висвітлення нових ідей щодо розвитку та вдосконалення фінансово-кредитної системи України та механізму фіскально-бюджетної політики. Результати роботи конференції засвідчили, що існує нагальна необхідність у проведенні таких наукових заходів для пошуку нових імпульсів і можливостей для критичної оцінки сучасних проблем та перспектив розвитку фінансової системи України.

 


Наступного дня тривала робота у секціях. Розглядалися питання фінансової політики та функціонування фінансової системи України, ролі фіскально-бюджетного механізму у забезпеченні соціально-економічного розвитку, проблематики функціонування корпоративних фінансів та світових тенденцій у розвитку національного фінансового-кредитного ринку.

У секціях свої погляди на проблеми функціо-нування фінансової системи України мали можливість викласти і молоді вчені, аспіранти та студенти. Найкращі з них були відзначені грамотами в наступних номінаціях: «За кращу доповідь», «За кращу презентацію матеріалу» та «За активну участь у дискусії».

Приємно відзначити, що активними учасниками конференції були  студенти 4 курсу економічного факультету Фінансово-правового коледжу :1.

Рибак Микола

 

«Особливості фінансової діяльності малого підприємництва в Україні»;

2.

Авраменко Альона

«Дивідендна політика акціонерних товариств в Україні»;

3.

Соколова Дарія

 

«Управління грошовими потоками підприємств»;

 

4.

Петрик Анна

«Забезпечення фінансової стабільності як основна функція НБУ»;

5.

Лагута Петро

«Переваги та недоліки емісійних інструментів залучення капіталу»;

6.

Кривенко Анастасія

 

«Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів»;

 

7.

Колесник Євгеній

«Значення режиму обмінного курсу в кредитному процесі в Україні»;

8.

Тамоян Тимур

 

«Модернізація державного фінансового управління в Україні відповідно до європейської практики»;

 

9.

Резніченко Ярослав

 

«Державне регулювання фінансової діяльності в Україні»;

 

10.

Грицаєнко Анастасія

«Державний борг»;

11.

Жукович Олександр

«Інноваційна конкурентоспроможність національної економіки»;

12.

Василевська Карина

«Сучасний стан інвестиційної привабливості економіки України та шляхи її покращення»;

 

13.

Демиденко Владислав

«Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх вирішення»;

14.


Кріцька Анна

«Шляхи удосконалення фінансової системи України»;

15.

Мельник Микола

«Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України»

 

Секція 1 "Фінансова політика та функціонування фінансової системи України" приймали участь: Грицаєнко А.В., Колесник Є.О., Кріцька А.С., Петрик А.О., Резніченко Я.О., Слива К.О.

 

У Секції 2 "Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України" взяв участь Тамоян Т.С

 

У Секції 3 "Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки"взяли участь:: Авраменко А.В., Василевська К.М., Демиденко В.І., Жукович О.І., Криваенко А.Е., Лагута П.В., Мельник М.О., Рибак М.С., Соколова Д.М.

Серед  нагороджених є  наші студенти у таких номінаціях:

 

Матеріали доповідей учасників конференції було розміщено на сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також надруковано у збірнику матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України».

Щиро вітаємо наших юних науковців!

Бажаємо успіхів і подальших наукових досягнень.

 

 

«Шевченківська весна 2012: Економіка» , 19-23 березня, Київ

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вч?них

Київський національний університет імени Тараса Шевченка

Економічний факультет

 

Дні науки: науково-освітні заходи

Завдяки участі у науково-практичних конференціях учасники обговорюють актуальні проблеми сучасної економічної (юридичної) науки та знаходять шляхи їх вирішення; розширюють коло знайомств із молодими вченими з різних країн, що загалом сприяє обміну дослідницьким досвідом та публікації наукових результатів. Студенти ФПК приймають активну участь у щорічних науково-практичних конференціях юридичного та економічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Отже, 19-23 березня на базі Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2012: Економіка»  (сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку). У цій конференції  брали  участь студенти Фінансово-правового коледжу:

 

Рибак Микола (ІІІ курс, бакалавр),

Демиденко Влад (ІІІ курс, бакалавр),

Лагута Петро(ІІІ курс, бакалавр),

Макеєнко Надія (ІV курс, бакалавр)

 

Вітаємо наших учасників конференції, бажаємо успіхів у навчанні та подальшій науковій праці!

 

 

Наукова діяльність кафедри економічних дисциплін

 

З метою організації і керівництва науково-дослідницькою діяльністю студентів створене наукове товариство Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукове товариство об'єднує студентів коледжу, які прагнуть удосконалювати свої знання у відповідній галузі науки, розвивати свій інтелект, набувати вмінь і навичок науково-дослідної діяльності під керівництвом вчених, педагогів та інших спеціалістів.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку коледжу є діяльність, спрямована на поглиблення наукових, навчальних та творчих зв’язків, а також забезпечує узгодження тем науково-дослідницьких робіт студентів і керівництво індивідуальним науковим пошуком з боку викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захист наукових робіт студентів І курсу відбувається на І (районному), ІІ (міському) етапі, ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Київської МАН, студентських науково-практичних конференціях Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ( за інформацією щодо процедури підготовки робіт звертатися на кафедру економічних дисциплін).

 

Нещодавно, (7 жовтня 2011 р.) у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Конференція знайшла широкий відгук серед наукової спільноти майже всіх регіонів України: усього було подано заявок на участь 123 учасників, серед яких 14 докторів наук, 69 кандидатів наук, 10 державних службовців, 6 представників банківського сектору та інші фахівці. Окрім провідних учених і практиків з України у галузі фінансових відносин виявили бажання взяти участь у конференції представники й інших країн: зокрема, д.е.н., професор Російського Університету Дружби Народів Людмила Шкваря, д.е.н., професор Азербайджанського технічного університету Руфат Кулієв та професор Савойського університету (Франція) Жиль Пезан. Серед учасників науково-практичної конференції були й студенти Фінансово-правового коледжу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Під науковим керівництвом зав. кафедри економічних дисциплін, к.е.н. Іскренко Л.П. підготовлені наукові тези у відповідності до тематики конференції Макеєнко Н.Ю. (IV курс «Фінанси та кредит»), Литвак В.Є. (IV курс «Фінанси та кредит»), Рибак М.С. (IІІ курс «Фінанси та кредит»), Кіров Б.С. (IІІ курс «Фінанси та кредит»); під керівництвом к.е.н. Котигробової О.В. – Котвицька Т. О., Котвицький С.О. (IІІ курс «Фінанси та кредит»).

 

Практичним результатом успішної управлінської моделі є здобуття призових місць, грамот. Найкращі з учасників заходу були відзначені грамотами в наступних номінаціях: «За активну участь у конференції», «За оригінальну ідею у висвітленні матеріалу» та «За кращу доповідь». Зокрема,  студент ІІІ курсу «Фінанси та кредит» Котвицький С.О. нагороджений Грамотою «За активну участь у конференції». 

Враховуючи  актуальність доповідей учасників  конференції було прийнято рішення  опублікувати основні результати у науковому збірнику «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

На  засіданні кафедри економічних дисциплін (Протокол №4 від 10 жовтня 2011 р.) були підведені підсумки і узагальнені висновки щодо наукової роботи студентів. Була висловлена подяка всім учасникам конференції і прийнято рішення продовжити традицію активної участі студентства у наступних науково-практичних конференціях, список яких публікується на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.univ.kiev.ua та інших вітчизняних та міжнародних конференціях.