Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Кримінально-процесуальне право, 3 курс, Право, ОС «бакалавр»Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях: навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. – Харків : ХНУВС, 2021. – 300 с.
Кримінальний процес : навч. посіб. / Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша [та ін.]; НУ «Одеська юридична академія» [Електронне видання]. – Одеса: Фенікс, 2020. – 582 с.
Кримінальний процес: підруч. / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика.- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- Ч. 1.- 532 с.
Кримінальний процес: підруч. / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика- Львів: ЛьвДУВС, 2019.- Ч. 2,. 616 с.
Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 774 с.