Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Маркетинг, 1 курс, Фінанси, ОС «бакалавр»

Інноваційний маркетинг: навч. посіб. [Електронний ресурс] / В.В. Барабанова, Г.А. Богатирьова. – Кривий Ріг : Вид.ДонНУЕТ, 2022. – 145 с.
Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Іванечко, Т. Борисова, Ю. Процишин [та ін.] ; за ред. Н. Р. Іванечко. - Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 180 с.
Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П.  Маркетинг : підруч.- Львів : Українська академія друкарства, 2020.- 352.
Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посіб.- Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.- 347 с.
Маркетинг: навч. посіб. /за заг.ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с.
Опорний конспект лекцій з курсу “Основи маркетингу” для студентів денної та заочної форм навчання усіх факультетів університету /Укладачі: к.е.н., доц.. Голда Н.М., к.е.н., доц. Краузе О.І – Тернопіль – 2018.-96с.