Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Стандарти публічної служби в Україні, 3 курс, Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"

Губанов, О.О. Стандарти публічної служби,закріплені законодавством ЄС, як орієнтир підвищення якості та продуктивності діяльності публічних службовців України: стаття//Право і суспільство.-2017.-№4.-С.67-72.
Сорокіна Н.Г. Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні :моногр. -Дніпро,2021.-489 с.
Галай, В. О. Сучаснаконцепціяпринципівпублічноїслужби в адміністративномуправіУкраїни:дисертація.-Ірпінь,2020.-581с.
Біла-Тіунова Л.Р. Державна служба України. Загальна частина: навч. посібник.- Одеса,2020.- 511 с.
Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. - Дніпро : ГРАНІ, 2019 – 384 с.
Коротких А. Ю. Проблеми юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України: моног.-К.,2019.-483 с.
Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018.- 312 с.