Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Страхування, 3 курс, Фінанси, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Мельник Т. А., Сибірцев В. В.  Страхування : навч. посіб. / Мельник Т. А., Сибірцев В. В. - Кропивницький: ПП «Ексклюзив Систем», 2022. - 307с.
Сосновська О.О. Страхування: навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 328 с.

Журавка, О. С. Страхування : навч.посіб. / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 350 с.
Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. - Дніпро: Пороги, 2019. - 198с.
Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посіб.- Чернівці, ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019. -184 с.
Русул Л.В. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Чернівці, ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2018. – 288 с.
Клапків ,Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія.-Тернопіль:ТНЕУ,2010.-568 с.