1 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право і 072 Фінанси, банківська справа та страхування


Історія України
Українська мова
Українська література
Математика 
Всесвітня історія
Хімія
Зарубіжна література 
Фізика і астрономія
Іноземна мова
Інформатика
Біологія та екологія
Правознавство

2 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право

Вступ до спеціальності
Українська та зарубіжна культура
Професійна іноземна мова
Логіка юриста
Українська правнича термінологія 
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правової та державницької думки
Теорія права
Історія держави і права України 

3 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право

Конституційне право
Цивільне право
Адміністративне право
Кримінальне право
Медичне право
Екологічне право
Фінансове право
Юридична деонтологія
Міжнародне публічне право
Корпоративне право

2 курс, фаховий молодший бакалавр; 1 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Вступ до спеціальності
Іноземна мова
Основи «зеленої» економіки
Економічна теорія
Історія економіки та економічної думки
Вища математика
Сучасні інформаційні технології
Теорія ймовірності
Психологія ділового спілкування 


3 курс, фаховий молодший бакалавр; 2 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Українська та зарубіжна культура
Іноземна мова
Статистика
Менеджмент
Економіка підприємств
Фінанси
Страхування
Філософія
Психологія масової поведінки


1 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Вступ до спеціальності
Українська та зарубіжна культура
Професійна іноземна мова
Логіка юриста
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правової та державницької думки
Теорія права
Історія держави і права України 
Українська правнича термінологія


2 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Конституційне право
Цивільне право
Адміністративне право
Кримінальне право
Фінансове право
Екологічне право
Стандарти публічної служби
Юридична деонтологія
Міжнародне публічне право


3 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Філософія
Конституційне право
Господарське право
Цивільне право
Кримінальне право
Адміністративне судочинство
Кримінально-процесуальне право
Фінансово-бюджетна система України
Цивільний процес України


4 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Трудове право та право соціального захисту
Господарське-процесуальне право
Речове та спадкове право
Житлове право
Земельне право
Міжнародне приватне право
Конкурентне право 
Криміналістка
Кримінальне процесуальне право


3 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бухгалтерський облік
Ринок фінансових послуг
Ринок страхових послуг 
Фінанси підприємств
Податкова система та податкова політика
Фінансова математика
Психологія реклами

4 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ринок державної та муніципальної послуги
Фінансовий менеджмент
Фінансовий ризик менеджменту
Бюджетний менеджмент
Пенсійне та соціальне забезпечення