Навчально-методичне забезпечення (Educational and methodical materials)

Показати  
Заголовок
Силабус навчальної дисципліни «Судоустрій в Україні» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Римське право» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Логіка» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Історія держави і права України» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Силабус навчальної дисципліни «Історія правової та державницької думки» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Силабус навчальної дисципліни «Теорія права» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Силабус навчальної дисципліни «Конституційне право» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів
Методичні рекомендації̈ щодо написання і захисту курсових робіт