Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Навчально-методичне забезпечення (Educational and methodical materials)

Показати  
Заголовок
Силабус навчальної дисципліни «Українська правнича термінологія» - 3 курс, спеціальність 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»
Силабус навчальної дисципліни «Науковий образ світу» - 3 курс, спеціальність 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»
Силабус навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» - 3 курс, спеціальність 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»
Силабус навчальної дисципліни «Судоустрій в Україні» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Римське право» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Логіка» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Історія держави і права України» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр
Силабус навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Силабус навчальної дисципліни «Історія правової та державницької думки» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"
Силабус навчальної дисципліни «Теорія права» - 2 курс, спеціальність 081 Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"