1 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право і 072 Фінанси, банківська справа та страхування


Історія України
Українська мова
Українська література
Математика
Всесвітня історія
Хімія
Зарубіжна література
Фізика і астрономія
Іноземна мова (1 група право, 2 група право, 3 група право, 4 група право, 1 група фінанси, 2 група фінансидистанційна група)
Інформатика
Біологія та екологія
Георгафія

2 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право

Теорія права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правової та державницької думки
Філософія для юристів
Науковий образ світу
Судоустрій в Україні
Професійна іноземна мова
Безпека життєдіяльності
Римське право 

3 курс, фаховий молодший бакалавр. Спеціальність 081 Право

Конституційне право
Цивільне право
Кримінальне право
Екологічне право
Адміністративне право
Фінансове право
Нотаріат в Україні
Адвокатура
Науковий образ світу

2 курс, фаховий молодший бакалавр; 1 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Філософія
Основи трудового права
Українська та зарубіжна культура
Іноземна мова
Гроші та кредит
Макроекономіка
Мікроекономіка
Маркетинг3 курс, фаховий молодший бакалавр; 2 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Міжнародна економіка
Банківський менеджмент
Іноземна мова
Фінансовий ринок
Науковий образ світу
Тайм менеджмент

Банківська система
Психологія масової поведінки


1 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Теорія права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правової та державницької думки
Філософія для юристів
Науковий образ світу
Судоустрій в Україні
Професійна іноземна мова
Безпека життєдіяльності
Римське право 


2 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Конституційне право
Цивільне право

Кримінальне право
Екологічне право
Адміністративне право
Фінансове право
Нотаріат в Україні
Адвокатура
Науковий образ світу
Медичне право


3 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Господарське право
Цивільне право
Кримінальне право
Кримінальне процесуальне право
Цивільний процес України
Конституційне право
Прокуратура
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності4 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

Господарське процесуальне право
Кримінологія та кримінальне виконавче право
Аграрне право
Відповідальність за корупційні правопорушення
Сімейне право
Міжнародний захист прав людини
Трудове право
Корпоративне право3 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Казначейська система виконання бюджетів
Інвестування
Місцеві фінанси
Державні фінанси

Державний фінансовий контроль
Фінанси бюджетних установ

4 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Економетрика
Центральний банк та грошово-кредитна політика
Психологія реклами
Валютне регулювання
Міжнародні фінанси
Міжбюджетні відносини