Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» відбувається у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови.

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено оновлену Програму другого блоку єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тесту з восьми базових правничих дисциплін.
Метою перегляду Програми є приведення її у відповідність до діючого законодавства з урахуванням внесених змін та доповнень.

Зазначимо, що учасники ЄФВВ здаватимуть тести з таких дисциплін:
  • конституційне право України;
  • адміністративне право України, адміністративне судочинство в Україні; 
  • цивільне право України;
  • цивільне процесуальне право України;
  • кримінальне право України;
  • кримінальне процесуальне право України;
  • міжнародне публічне право; 
  • міжнародний захист прав людини.
 
ГРАФІК ОСНОВНОЇ СЕСІЇ 2021
ЄВІ - 30 червня
ЄФВВ - 02 липня