Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

 Фінансово-правовий коледж співпрацює з кафедрами юридичного та економічного факультетами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та іншими ЗВО міста та країни, вітчизняними та міжнародними організаціями, що проводять науково-практичні конференції, Круглі столи, конкурси для обдарованої студентської молоді. 

Наукове товариство студентів (НТС)  є одним із форм  студентського самоврядування. НТС – це єдине Наукове товариство, яке дає можливість кожному, хто навчається у Коледжі розширити свій світогляд і отримати нові знання.

Наукова робота проводиться згідно планових наукових досліджень:

наукові статті в журналах, тези і доповіді на конференціях, симпозіумах, авторефератів, наукових проектів, тематичних планів, робіт на конкурс, участь у підготовці студентських олімпіад та круглих столів.

Наукова та науково-дослідницька діяльність Коледжу є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами. Науково-дослідна робота передбачає:

  • ефективне використання потенціалу циклових комісій для проведення досліджень з проблем суспільно-політичних, педагогічних, юридичних, управлінських, технічних і економічних наук;
  • підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою, науковими колективами, окремими вченими за угодами, контрактами, а також, фінансування за рахунок коштів коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

Існує тісна співпраця Фінансово-правового коледжу з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка це дає змогу більш плідно працювати у сфері не тільки освітньої  діяльності, а  також  у  сфері науково-дослідної роботи.

Студенти Коледжу приймають активну участь у щорічних науково-практичних конференціях Фінансово-правового коледжу, юридичного та економічного  факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.