Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Судоустрій в Україні, 1 курс, Право, ОС «бакалавр»


Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / М. А. Макаров, А. С. Симчук, М. Й. Кулик, Ю. В. Терещенко, С. В. Харченко. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 656 с.
Судові та правоохоронні органи України : підруч. / кол. авт.: В. В. Дараган, О. П. Бойко, Н. С. Бублик та ін.- Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021.- 400 с.
Щерблюк О. В Організаційні основи судоустрою в Україні: дисертація.- К.,2021.-253 с.
Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підруч./ за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова ; [С. М. Гусаров, О. Ю. Салманова, А. Т. Комзюк та ін.]. – Харків, 2020. – 508 с.

Бублик Н. С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».- Дніпро,2019.-172 с.
Булкат М.С. Теоретико-правові засади судової влади: сучасний концепт: дисертація.- К.,2019.-444 с.
Прокурорське право: навч. посіб. \за заг. ред. В. В. Луцика.- Львів: ЛьвДУВС, 2019. -640 с.
Судова реформа: як громадяни можуть зробити її успішною / [Р. Куйбіда, О. Лебедь,Р. Ліхачов, О. Трубенкова]; за заг. ред. Р. Куйбіда. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2018. – 62 с.
Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія,ФНР,Франція: навч. посіб.-К.:ЦУЛ,2012.-364с.