Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Цивільне право, 2 курс, Право, ОС «бакалавр»


Цивільне право. Загальна частина:навч.посіб./за заг. ред. С. О. Сліпченка,  О. Л. Зайцева.-Харків,2022.-332 с
Цивільне право : особлива частина. Практикум : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / кол. авт. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 264.
Цивільне право: загальна частина. Практикум : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / кол. авт. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 232 с.

Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) : навч. посіб. : практикум / За ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 348 с.
Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
Цивільне право (особлива частина) : навч. посібник / за заг. ред. : Н.М. Процьків, В.М. Никифорака. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. -304 с.
Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. Парасюк М.В., Парасюк В.М. Львів : Растр-7, 2020.- 364 с.
Цивільне право та процес: підготовка до іспиту : навч. посіб. /кол. авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С., Круглова О. О. та ін.] – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – Ч. 1. – 295 с.
Цивільне право та процес: підготовка до іспиту. Частина друга : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С., Юніна М. П. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 216 с.
Кіріяк О.В., Пацурківський Ю.П., Гудима-Підвербецька М.М.  Цивільне право (загальна частина) : навч. посіб. - Чернівці : Чернівец. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021.- 304 с.
Особисті немайнові права особи : навч. посіб. / за ред. А. О. Дутко.- Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021.- 444 с.