Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Українська правнича термінологія, 1 курс, Право, ОС «бакалавр»


Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020 – 184 с.
Царьова І. В.  Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції : навч. посіб.- Дніпро : Вид. «Інновація», 2019.- 114  с.
Зикун І.Н. та ін. Українська мова у професійному спілкуванні юристів: навч. посіб.   - Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр Університету ДФС України, 2018.-349 с.