Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Теорія ймовірностей та математична статистика, 2 курс, Фінанси, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Математична статистика та теорія ймовірностей: навч. посіб./укладачі: І. В. Веригіна, О. В. Островська, О. В. Сугакова.- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського 2022.-254 с.
Теорія ймовірностей та математична статистика (конспект лекцій + тести) : навч. посіб-. Вид. 2-ге, допов. / Я.Т.Соловко, П.Г.Остафійчук, О.З.Гарпуль, С.А.Войтик. – Івано-Франківськ:  ЗВО «Університет Короля Данила», 2021. – 150 с.
Васильків І.М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики : навч. посіб. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 184 с.

Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібн. / Ф. Е. Гече. – Ужгород : ПП «АУТДОР-ШАРК», 2019. – 235 с.
Огірко О. І., Галайко Н. В. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 292 с.
Васильків І.М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики : навч. посіб. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 184 с.